#

BERITA

PROGRAM BERSAMA ALUMNI DPR (23 JANUARI 2020)

Program ini adalah di bawah anjuran Unit Perhubungan dan Latihan Industri bersama Alumni DPR PTSB, Siti Noraini binti Baharudin . Seramai 110 orang pelajar terdiri daripada pelajar semester 5 DPR/DPM/DAT serta 2 orang pensyarah DPR terlibat dalam menjayakan program ini.

#